Ramowy program Kongresu

Program Kongresu stan na 1.09.2022 r.

Program V Polskiego Kongresu Górniczego

Sponsorzy: