Komitet Organizacyjny

Dr hab. inż. Krzysztof Filipowicz prof. PŚ – przewodniczący

Dr hab. inż. Marcin Lutyński prof. PŚ – wiceprzewodniczący

Dr inż. Dariusz Musioł – wiceprzewodniczący

Dr hab. inż. Piotr Bańka prof. PŚ

Dr inż. Marcin Popczyk

Dr inż. Aneta Grodzicka

Dr inż. Adam Niewiadomski

Dr inż. Zenon Różański

Dr inż. Monika Żogała

Mgr inż. Konrad Kołodziej

 

Przygotowanie materiałów konferencyjnych

Dr hab. inż. Grzegorz Pach, prof. PŚ.

Dr inż. Piotr Pierzyna

 

Finanse

Prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa

Dr inż. Marcin Popczyk

Sponsorzy: