Informacje dla uczestników

IV POLSKI KONGRES GÓRNICZY

IV Polski Kongres Górniczy odbędzie się w dniach 20-22.11.2017 r. w Krakowie, w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Krupnicza 33.

Koszt uczestnictwa

 • wczesna opłata konferencyjna – do 10.07.2017 r  – 850 zł (netto)
 • standardowa opłata konferencyjna – do 30.09 2017 r. –  1050 zł (netto)
 • późna opłata konferencyjna – po 30.09.2017 r. – 1500 zł (netto)
 • opłata dla studentów studiów doktoranckich – do 30.09.2017 – 450 zł (netto)
 • opłata dla studentów studiów I i II stopnia zgłaszających referat – do 30.09.2017 – 150 zł (netto)

Zgłoszenie

Zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe poprzez formularz rejestracji uczestnika. Prosimy o wypełnienie formularza, wydrukowanie przesłanej e-mailem zwrotnym karty uczestnictwa oraz przesłanie podpisanej karty na adres pkg2017@pkg.edu.pl bądź faksem (12 617 46 05).

W niektórych sytuacjach zdarza się, że e-mail zwrotny z kartą uczestnictwa jest uznawany za spam. W związku z tym prosimy o przeszukanie przychodzącej poczty i ewentualne sprawdzenie folderu ze spamem. Jeśli nie uda się odnaleźć e-maila zwrotnego prosimy o przesłanie nam informacji o zaistniałym problemie na adres tech@pkg.edu.pl.

Opłata konferencyjna obejmuje:

 • przerwy kawowe, obiady
 • możliwość uczestnictwa w obradach i wydarzeniach towarzyszących
 • materiały konferencyjne IV Polskiego Kongresu Górniczego
 • wydawnictwa okolicznościowe

Anulowanie uczestnictwa

Anulowanie uczestnictwa w Polskim Kongresie Górniczym 2017 możliwe jest na następujących warunkach:

 • do 15 października nie są pobierane żadne opłaty,
 • od 16 października 2017 roku do 30 października 2017 roku pobierana jest opłata w wysokości 50% kosztów zgłoszonego uczestnictwa,
 • od 1 listopada 2017 roku pobierana jest opłata w wysokości 100% kosztów zgłoszonego uczestnictwa.

Informacja o anulowaniu uczestnictwa powinna być zgłoszona Organizatorowi Kongresu telefonicznie pod numerem telefonu 12 617 46 04 lub e-mailowo na adres pkg2017@pkg.edu.pl

Ważne terminy

 • zgłaszanie tematów referatów – 30.09.2017 r. – aby zgłosić referat należy zarejestrować swoje konto użytkownika na naszej stronie a następnie po zalogowaniu skorzystać z formularza zgłoszeniowego online. Termin przedłożony do 9 października.
 • ostateczny termin przesłania gotowych artykułów – 20.10.2017 r.
 • autorzy chcący aby ich artykuł został opublikowany do końca 2017 r. –  przesyłanie referatów – do 10.07.2017 r.

Informacja dot. parkowania

Organizatorzy nie zapewniają parkingów. Najbliższy parking w okolicy Auditorium Maximum UJ to parking przy Muzeum Narodowym (parking jest płatny).

Pomoc przy rezerwacji hoteli

W cenę opłaty konferencyjnej nie wliczony jest nocleg. Jeżeli na okres trwania IV Polskiego Kongresu Górniczego chcą Państwo dokonać rezerwacji za naszym pośrednictwem  prosimy o kontakt z Biurem Biletów Lotniczych – bbl@agh.edu.pl.

Hotele najbliższe Auditorium Maximum to:

 • LOGOS HOTEL
 • GARDEN PALACE
 • FORTUNA HOTEL
 • NAVIGATOR APARTAMENTS

Zgłaszanie referatów i prezentacji

Szczegóły dotyczące zgłaszanie referatów dostępne są w zakładce Informacje dla autorów.

Partnerzy: