Informacje dla uczestników

5. Polski Kongres Górniczy odbędzie się w dniach 6-7.09.2022 roku w Katowicach w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice)

  • Termin wniesienia opłaty: do 15 sierpnia 2022 r. (1000 zł + 23% Vat)
  • Termin wniesienia opłaty: po 15 sierpnia 2022 r. (1500 zł + 23% Vat)

Opłata obejmuje udział w obradach w dniach 6 i 7 września, materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz lunch w pierwszym i drugim dniu obrad. Zwrot wpłaconej opłaty konferencyjnej może nastąpić najpóźniej do 5 dni roboczych przed datą planowanego wydarzenia.

Możliwy jest udział w oficjalnym bankiecie organizowanym przez Organizatora Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego – Katowice 2022 za dodatkową opłatą.

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto:

Fundacja dla Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej z siedzibą w Gliwicach

NIP 631-266-89-17
ING O/Gliwice
46 1050 1298 1000 0090 8058 4858
z dopiskiem „Nazwisko i Imię Uczestnika”

Sponsorzy: