Rejestracja uczestnika kongresu

Przejdź przez kolejne kroki elektronicznej rejestracji aby zgłosić swój udział w Polskim Kongresie Górniczym, który odbędzie się w Krakowie w dniach 20-22 listopada 2017 roku.

Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych do formularza otrzymasz na podany e-mail wypełnioną fakturę pro forma oraz kartę uczestnictwa.

Zgłaszanie uczestnictwa zostało zakończone.

Partnerzy: