Sesja E/7 – Górnictwo podziemne

Informacje

Data: Wtorek 15.09.2015

Godzina/Sala: 16:45 - 18:00 - E

Prowadzący: Jan Butra

Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
16:45 - 17:10 Mirosław Bajda, Ryszard Błażej, Monika Hardygóra Badania laboratoryjne połączeń taśm przenośnikowych stosowanych w kopalniach podziemnych
17:10 - 17:35 Franciszek Plewa, Paweł Kołodziejczyk Wykorzystanie wskaźników KPI do oceny wdrażanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w kopalniach podziemnych
17:35 - 18:00 Jerzy Malewski Analiza efektów separacji ziarnowej i mineralnej rudy miedzi w klasyfikatorze spiralnym

Sponsorzy: