Badania laboratoryjne połączeń taśm przenośnikowych stosowanych w kopalniach podziemnych

Data: Wtorek 15.09.2015

Sesja: Sesja E/7 – Górnictwo podziemne

Godzina/Sala: 16:45 - 17:10 - E


Tytuł: Badania laboratoryjne połączeń taśm przenośnikowych stosowanych w kopalniach podziemnych

Autorzy: Mirosław Bajda, Ryszard Błażej, Monika Hardygóra

Streszczenie:
Materiały:

Sponsorzy: