Analiza efektów separacji ziarnowej i mineralnej rudy miedzi w klasyfikatorze spiralnym

Data: Wtorek 15.09.2015

Sesja: Sesja E/7 – Górnictwo podziemne

Godzina/Sala: 17:35 - 18:00 - E


Tytuł: Analiza efektów separacji ziarnowej i mineralnej rudy miedzi w klasyfikatorze spiralnym

Autorzy: Jerzy Malewski

Streszczenie:
Materiały:

Sponsorzy: