Wykorzystanie wskaźników KPI do oceny wdrażanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w kopalniach podziemnych

Data: Wtorek 15.09.2015

Sesja: Sesja E/7 – Górnictwo podziemne

Godzina/Sala: 17:10 - 17:35 - E


Tytuł: Wykorzystanie wskaźników KPI do oceny wdrażanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w kopalniach podziemnych

Autorzy: Franciszek Plewa, Paweł Kołodziejczyk

Streszczenie:
Materiały:

Sponsorzy: