Sesja E/3 – Bezpieczeństwo w górnictwie – Zagrożenia w górnictwie węglowym

Informacje

Data: Wtorek 15.09.2015

Godzina/Sala: 09:00 - 10:10 - E

Prowadzący: Miranda Ptak

Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
9:00 - 9:15 Jan Szlązak, Aneta Grodzicka Analiza cech charakteryzujących ratownika górniczego jako członka zastępu ratowniczego w kopalniach węgla kamiennego
9:15 - 9:30 Ewa Matuszewska Śmiertelność zawodowa górników kopalń węgla kamiennego w latach 2006-2014
9:30 - 9:45 Andrzej Tor, Andrzej Pakura, Grzegorz Ochman Koszty ponoszone w procesie produkcji na bezpieczeństwo i higienę pracy na przykładzie Kompanii Węglowej S.A.
9:45 - 10:00 Jan Drenda Klimatyczne warunki pracy ─ wskaźnik dyskomfortu cieplnego δ

Sponsorzy: