Analiza cech charakteryzujących ratownika górniczego jako członka zastępu ratowniczego w kopalniach węgla kamiennego

Data: Wtorek 15.09.2015

Sesja: Sesja E/3 – Bezpieczeństwo w górnictwie – Zagrożenia w górnictwie węglowym

Godzina/Sala: 9:00 - 9:15 - E


Tytuł: Analiza cech charakteryzujących ratownika górniczego jako członka zastępu ratowniczego w kopalniach węgla kamiennego

Autorzy: Jan Szlązak, Aneta Grodzicka

Streszczenie:
Materiały:

Sponsorzy: