Śmiertelność zawodowa górników kopalń węgla kamiennego w latach 2006-2014

Data: Wtorek 15.09.2015

Sesja: Sesja E/3 – Bezpieczeństwo w górnictwie – Zagrożenia w górnictwie węglowym

Godzina/Sala: 9:15 - 9:30 - E


Tytuł: Śmiertelność zawodowa górników kopalń węgla kamiennego w latach 2006-2014

Autorzy: Ewa Matuszewska

Streszczenie:
Materiały:

Sponsorzy: