Koszty ponoszone w procesie produkcji na bezpieczeństwo i higienę pracy na przykładzie Kompanii Węglowej S.A.

Data: Wtorek 15.09.2015

Sesja: Sesja E/3 – Bezpieczeństwo w górnictwie – Zagrożenia w górnictwie węglowym

Godzina/Sala: 9:30 - 9:45 - E


Tytuł: Koszty ponoszone w procesie produkcji na bezpieczeństwo i higienę pracy na przykładzie Kompanii Węglowej S.A.

Autorzy: Andrzej Tor, Andrzej Pakura, Grzegorz Ochman

Streszczenie:
Materiały:

Sponsorzy: