Sesja E/1 – Bezpieczeństwo w górnictwie – Zagrożenie zawałami i zagrożenie opadem skał ze stropu i ociosu wyrobisk

Informacje

Data: Poniedziałek 14.09.2015

Godzina/Sala: 15:30 - 16:40 - E

Prowadzący: Krzysztof Król

Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
15:30 - 15:45 Stanisław Prusek, Marek Rotkegel, Sylwester Rajwa Wybrane aspekty ograniczenia zagrożenia zawałowego, jak również opadem skał w wyrobiskach korytarzowych oraz ścianowych kopalń węgla kamiennego
15:45 - 16:00 Dariusz Jach, Paweł Piasecki Doświadczenia w zakresie zwalczania zagrożenia opadem skał ze stropu i ociosu w zakładach górniczych KGHM Polska Miedź S.A. na przykładzie O/ZG Rudna
16:00 - 16:15 Antoni Wojaczek Kopalniane telekomunikacyjne systemy bezpieczeństwa
16:15 - 16:30 Robert Podolski Wyzwania formalne i techniczne prowadzenia eksploatacji złóż rud miedzi w kopalniach KGHM w warunkach zagrożeń gazogeodynamicznych

Sponsorzy: