Wybrane aspekty ograniczenia zagrożenia zawałowego, jak również opadem skał w wyrobiskach korytarzowych oraz ścianowych kopalń węgla kamiennego

Data: Poniedziałek 14.09.2015

Sesja: Sesja E/1 – Bezpieczeństwo w górnictwie – Zagrożenie zawałami i zagrożenie opadem skał ze stropu i ociosu wyrobisk

Godzina/Sala: 15:30 - 15:45 - E


Tytuł: Wybrane aspekty ograniczenia zagrożenia zawałowego, jak również opadem skał w wyrobiskach korytarzowych oraz ścianowych kopalń węgla kamiennego

Autorzy: Stanisław Prusek, Marek Rotkegel, Sylwester Rajwa

Streszczenie:
Materiały:

Sponsorzy: