Wyzwania formalne i techniczne prowadzenia eksploatacji złóż rud miedzi w kopalniach KGHM w warunkach zagrożeń gazogeodynamicznych

Data: Poniedziałek 14.09.2015

Sesja: Sesja E/1 – Bezpieczeństwo w górnictwie – Zagrożenie zawałami i zagrożenie opadem skał ze stropu i ociosu wyrobisk

Godzina/Sala: 16:15 - 16:30 - E


Tytuł: Wyzwania formalne i techniczne prowadzenia eksploatacji złóż rud miedzi w kopalniach KGHM w warunkach zagrożeń gazogeodynamicznych

Autorzy: Robert Podolski

Streszczenie:
Materiały:

Sponsorzy: