Doświadczenia w zakresie zwalczania zagrożenia opadem skał ze stropu i ociosu w zakładach górniczych KGHM Polska Miedź S.A. na przykładzie O/ZG Rudna

Data: Poniedziałek 14.09.2015

Sesja: Sesja E/1 – Bezpieczeństwo w górnictwie – Zagrożenie zawałami i zagrożenie opadem skał ze stropu i ociosu wyrobisk

Godzina/Sala: 15:45 - 16:00 - E


Tytuł: Doświadczenia w zakresie zwalczania zagrożenia opadem skał ze stropu i ociosu w zakładach górniczych KGHM Polska Miedź S.A. na przykładzie O/ZG Rudna

Autorzy: Dariusz Jach, Paweł Piasecki

Streszczenie:
Materiały:

Sponsorzy: