Bezpieczeństwo w górnictwie cz. 1

Informacje

Data: Czwartek 09.09.2010

Godzina/Sala: 09:00 - 12:30 - 858

Prowadzący: Piotr Buchwald - Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., Stanisław Krzemień - Politechnika Śląska

Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
9:00 - 9:30 Jan Syty - Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. Planowane zastosowanie Generatora Gazów Obojętnych jako narzędzia do likwidacji zagrożenia wybuchowego oraz ograniczenia rozwoju pożaru
9:30 - 10:00 Piotr Mocek - Politechnika Śląska Ocena uciążliwości stosowania środków ochrony indywidualnej na wybranych stanowiskach pracy w KWK Szczygłowice
10:00 - 10:30 Joanna Pruchnicka, Małgorzata Ryszka - Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. Ryzyko zdrowotne związane z pożarami taśm przenośnikowych w podziemnych zakładach górniczych
10:30 - 11:00 Przerwa kawowa
11:00 - 11:30 Piotr Buchwald, Grzegorz Sporysz, Stanisław Piątkowski - Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. Kształtowanie się bezpieczeństwa w kopalniach węgla kamiennego w latach 2001‑2009
11:30 - 12:00 Stasnisław Trenczek - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Wpływ zagrożeń naturalnych na poziom potencjalnego niebezpieczeństwa w rejonie eksploatacyjnym kopalń węgla kamiennego
12:00 - 12:30 Stanisław Trenczek, Piotr Wojtas - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Znaczenie rozwoju monitorowania poziomu zagrożeń w kopalniach

Sponsorzy: