Komitet Organizacyjny II Polskiego Kongresu Górniczego

Marian Dolipski – Przewodniczący

Piotr Strzałkowski – Przewodniczący organizacji obrad plenarnych

Marek Pozzi – Przewodniczący organizacji Kongresu Górnictwa Podziemnego

Zbigniew Kasztelewicz- Przewodniczący organizacji Kongresu Górnictwa Odkrywkowego

Stanisław Nagy – Przewodniczący organizacji Kongresu Górnictwa Otworowego

Henryk Stabla – Przewodniczący organizacji Wystawy Maszyn i Technologii Górniczych

 

Sponsorzy: