Planowane zastosowanie Generatora Gazów Obojętnych jako narzędzia do likwidacji zagrożenia wybuchowego oraz ograniczenia rozwoju pożaru

Data: Czwartek 09.09.2010

Sesja: Bezpieczeństwo w górnictwie cz. 1

Godzina/Sala: 9:00 - 9:30 - 858


Tytuł: Planowane zastosowanie Generatora Gazów Obojętnych jako narzędzia do likwidacji zagrożenia wybuchowego oraz ograniczenia rozwoju pożaru

Autorzy: Jan Syty - Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.

Streszczenie:
Materiały:

Partnerzy: