Ryzyko zdrowotne związane z pożarami taśm przenośnikowych w podziemnych zakładach górniczych

Data: Czwartek 09.09.2010

Sesja: Bezpieczeństwo w górnictwie cz. 1

Godzina/Sala: 10:00 - 10:30 - 858


Tytuł: Ryzyko zdrowotne związane z pożarami taśm przenośnikowych w podziemnych zakładach górniczych

Autorzy: Joanna Pruchnicka, Małgorzata Ryszka - Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.

Streszczenie:
Materiały:

Partnerzy: