Rada Naukowo – Programowa II Polskiego Kongresu Górniczego

 • mgr inż. Władysław Banyś – Prezes Zarządu FTT WOLBROM S.A.
 • mgr Zdzisław Bik – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Grupy Kapitałowej FASING S.A.
 • Mieczysław Brudniak – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny GLINIK S.A.
 • dr inż. Piotr Buchwald – Dyrektor ds. Badań i Rozwoju Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.
 • doc. dr hab. inż. Krzysztof Cybulski – Dyrektor Kopalni Doświadczalnej Barbara
 • prof. dr hab. inż. Marian Dolipski – Dyrektor Instytutu Mechanizacji Górnictwa Politechniki Śląskiej
 • prof. dr hab. inż. Józef Dubiński – Naczelny Dyrektor GIG
 • mgr inż. Wojciech Dygdała – Wiceprezes Zarządu, KHW S.A.
 • mgr inż. Zygmunt Folta – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.
 • mgr inż. Stanisław Gajos – Prezes Zarządu KHW S.A.
 • dr hab. inż. Piotr Gawor, prof. nzw. w Pol. Śl. – Politechnika Śląska, Kierownik Katedry Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa
 • mgr  Jerzy Gruszczyk – Prezes Zarządu REMAG S.A.
 • prof. dr hab. inż. Monika Hardygóra – Prezes Zarządu Centrum Badawczo-Rozwojowego KGHM CUPRUM Sp. z o.o.
 • mgr inż. Włodzimierz Hereźniak – Prezes Zarządu Polski Koks S.A.
 • mgr inż. Andrzej Jagiełło – Prezes Zarządu Sandvik Mining and Construction Sp.
  z o.o.
 • mgr inż. Leszek Jarno – Prezes Zarządu GWARANT Grupa Kapitałowa  S.A.
 • prof. dr hab. inż. Antoni Kalukiewicz – AGH, Kierownik Katedry Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych
 • mgr inż. Henryk Karaś – Prezydent Europejskiej Platformy Technologicznej Surowców Mineralnych
 • mgr Jacek Kardela – Prezes Zarządu DFM ZANAM-LEGMET Sp. z o.o.
 • mgr inż. Eugeniusz Kentnowski – Prezes Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A.
 • mgr inż. Tadeusz Koperski – Prezes Zarządu HALDEX
 • dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski, prof. nzw. w AGH – AGH, Kierownik Katedry Górnictwa Podziemnego
 • mgr Dawid Kostempski – Prezes Zarządu Polska Technika Górnicza S.A.
 • mgr inż. Marian Kostempski – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny KOPEX S.A.
 • mgr inż. Mirosław Koziura – Wiceprezes WUG
 • dr hab. inż. Stanisław Krzemień, prof. nzw. w Pol. Śl – Politechnika Śląska, Kierownik Katedry Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa
 • dr inż. Mirosław Kugiel – Prezes Zarządu KW S.A.
 • Jarosław Kuźniar – Dyrektor Oddziału ZG Polkowice-Sieroszowice, KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
 • dr inż. Piotr Litwa – Prezes WUG
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Lutyński – Politechnika Śląska, Kierownik Katedry Przeróbki Kopalin i Utylizacji Odpadów
 • mgr inż. Waldemar Łaski, Prezes Zarządu „FAMUR” S.A.
 • mgr Aleksandra Magaczewska – Ministerstwo Gospodarki, Dyrektor Departamentu Górnictwa
 • mgr inż. Małgorzata Malec – Dyrektor Instytutu Techniki Górniczej KOMAG
 • mgr inż. Jan Matuszewski – Wiceprezes Zarządu PKW S.A.
 • prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz – AGH, Kierownik Katedry Ekologii Terenów Przemysłowych
 • doc. dr hab. Jerzy Nawrocki – Dyrektor PIG
 • mgr inż. Bogusław Ochab – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny ZGH BOLESŁAW S.A.
 • mgr inż. Janusz Olszowski – Prezes Zarządu Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej
 • prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa – Politechnika Śląska, Dyrektor Instytutu Eksploatacji Złóż
 • Jerzy Podsiadło – Prezes  Zarządu, Dyrektor Generalny Węglokoks S.A.
 • mgr inż. Eugeniusz Postolski – Wiceprezes Zarządu HALDEX
 • prof. dr hab. inż. Krystian Probierz – Politechnika Śląska, Dyrektor Instytutu Geologii Stosowanej
 • dr inż. Henryk Stabla – Polska Technika Górnicza S.A.
 • dr hab. inż. Piotr Strzałkowski, prof. nzw. w Pol. Śl. – Politechnika Śląska, Kierownik Katedry Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni
 • mgr inż. Jerzy Suchoszek – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Dąbrowskej Fabryki Maszyn Elektrycznych DAMEL S.A.
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Szczepański – AGH, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
 • mgr inż. Andrzej Szymkiewicz – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny PKW S.A.
 • mgr inż. Mirosław Taras – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny LW BOGDANKA S.A.
 • mgr inż. Krzysztof Tkaczuk – Dyrektor Oddziału ZG Lubin, KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
 • dr inż. Andrzej Tor – Wiceprezes Zarządu JSW S.A.
 • dr hab. inż. Marian Turek, prof. nzw. w Pol. Śl. – GIG
 • dr inż. Jacek Urbański – Politechnika Wrocławska, Dyrektor Instytutu Górnictwa
 • mgr inż. Marek Uszko – Wiceprezes Zarządu KW S.A.
 • mgr inż. Piotr Walczak – Dyrektor Oddziału ZG Rudna, KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
 • dr inż. Herbert Wirth – Prezes Zarządu KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
 • mgr inż. Piotr Wojtas – Dyrektor Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG
 • mgr inż. Jarosław Zagórowski – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny JSW S.A.

Sponsorzy: