Komitet Honorowy II Polskiego Kongresu Górniczego

Patronat Honorowy:

Waldemar Pawlak – Wicepremier Rządu RP, Minister Gospodarki

Członkowie Komitetu Honorowego:

 • prof. dr hab. inż. Józef Dubiński – Przewodniczący Światowego Kongresu Górniczego
 • Zygmunt Frankiewicz – Prezydent Miasta Gliwice
 • dr inż. Henryk Jezierski – Ministerstwo Środowiska, Główny Geolog Kraju
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik – JM Rektor Politechniki Śląskiej
 • dr inż. Piotr Litwa – Prezes WUG
 • Zygmunt Łukaszczyk – Wojewoda Śląski
 • prof. dr hab. inż. Bogdan Ney – członek rzecz. PAN, Przewodniczący Wydziału Nauk o Ziemi PAN
 • Jolanta Orlińska – Główny Geodeta Kraju
 • Joanna Strzelec-Łobodzińska – Ministerstwo Gospodarki, Podsekretarz Stanu
 • Bogusław Śmigielski – Marszałek Województwa Śląskiego
 • prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś – JM Rektor AGH
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski – JM Rektor Politechniki Wrocławskiej

 

Sponsorzy: