Ocena uciążliwości stosowania środków ochrony indywidualnej na wybranych stanowiskach pracy w KWK Szczygłowice

Data: Czwartek 09.09.2010

Sesja: Bezpieczeństwo w górnictwie cz. 1

Godzina/Sala: 9:30 - 10:00 - 858


Tytuł: Ocena uciążliwości stosowania środków ochrony indywidualnej na wybranych stanowiskach pracy w KWK Szczygłowice

Autorzy: Piotr Mocek - Politechnika Śląska

Streszczenie:
Materiały:

Partnerzy: