Za nami III Polski Kongres Górniczy

Za nami III Polski Kongres Górniczy

Węgiel kamienny, brunatny, miedź, surowce skalne, a nawet wody lecznicze – to wszystko owoce pracy przedsiębiorstw, których działalność można określić słowem: górnicza. Za osiąganymi przez nie efektami – czy to na polu wyników ekonomicznych, dbałości o bezpieczeństwo czy np. o środowisko naturalne – kryją się tygodnie, a czasem miesiące wytężonej pracy naukowców i ekspertów.

Swoimi doświadczeniami dzielili się oni przez dwa dni we Wrocławiu, podczas III Polskiego Kongresu Górniczego, organizowanego od poniedziałku do środy (dnia wyjazdów studyjnych, już bez obrad) przez Politechnikę Wrocławską.

Zaskoczeniem, zwłaszcza dla przybyłych z Górnego Śląska mogła być we Wrocławiu niezwykle skromna reprezentacja przedstawicieli górnictwa węgla kamiennego, jednak nie można zapominać, że Kongres dotyczył całego górnictwa.

Mało węgla

– Na konferencji jest ponad 320 osób, tematyka jest bardzo szeroka. Mniej jest tematów węglowych, ale też sytuacja tego sektora jest dziś wyjątkowo trudna, stąd pewnie mniejsza obecność przedstawicieli tej branży – zauważył w rozmowie z Trybuną Górniczą Kajetan d’Obryn, prezes zarządu Kopalni Soli Wieliczka SA, który był jednym z panelistów drugiego dnia obrad.

– Ważne jest to, że spotykają się ludzie górnictwa, ale z różnych jego odmian, czy to eksploatacji podziemnej, czy odkrywkowej. Mamy do czynienia z eksploatacja różnych kopalin, nie tylko węgla ale miedzi, a nawet wód mineralnych. Mówimy tu o szerokim spektrum działalności górniczej i bardzo dobrze, bo czegoś się tu o sobie dowiadujemy – potwierdził Stanisław Żuk, wiceprezes zarządu ds. wydobycia PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, po zakończeniu pierwszego dnia Kongresu.

Sekretarz generalny Światowego Kongresu Górniczego prof. Józef Dubiński zauważył, że tematy były „wyważone tak by pokazać, że Polska jest i będzie krajem górniczym”.

– Gdybyśmy organizowali taki kongres w Katowicach to pewnie dużo więcej tematów dotyczyłoby węgla kamiennego. Jesteśmy jednak we Wrocławiu, w stolicy Dolnego Śląska, gdzie obok jest np. KGHM i myślę, że Kongres wyczerpał tematykę. Ważne jest bezpieczeństwo, wpływ na środowisko, ekonomia, nowe technologie i myślę, że trzeba być z Kongresu zadowolonym – podsumował.

Krytycznie o polityce UE

Choć wątki węglowe zdecydowanie nie zdominowały Kongresu, to jednak przedstawiający je prelegenci mocno akcentowali, jak niekorzystna dla Polski jest unijna polityka klimatyczna i powiązana z nią wizja dekarbonizacji. Stanowisko to – co nie jest niczym zaskakującym – zaprezentowali przedstawiciele zarówno sektora górnictwa węgla kamiennego i brunatnego. O tym pierwszym mówił np. dr hab. Tadeusz Pindór z AGH w swoim referacie „Reindustrializacja kluczowym czynnikiem pozycji konkurencyjnej światowego sektora węgla kamiennego”. Branżę brunatną reprezentował natomiast prof. Zbigniew Kasztelewicz (również AGH).

Zaznaczył on m.in., że „polityka klimatyczna Unii jest zdominowana przez ekologię i biznes ekologiczny”. – Ja to mówię mocno. 200 mld euro to jest przerób w niemieckich fabrykach ekologicznych. To jest ok. 40-50 mld zysku i oni nie popuszczą – dodał. Przekonywał też, że „bez konwencjonalnej energetyki Polska i Europa – mówiąc potocznie – leży”.

Czekając na Kongres Światowy

Jest spora szansa, że ten krytyczny głos zabrzmi wkrótce na arenie międzynarodowej.
– Obecny kongres uwidoczni osiągnięcia, którymi możemy podzielić się na 24. Światowym Kongresie Górniczym, który za rok odbędzie się w Brazylii – wyjaśnił prof. Wojciech Ciężkowski, dziekan Wydziału Geoinżynierii Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej oraz przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego III PKG podczas sesji otwarcia. Był na niej obecny wspomniany wcześniej prof. Józef Dubiński.

– Jako szefowi Światowego Kongresu chodzi mi o to, by teraz wyłowić 15-20 najciekawszych referatów, które zostaną przedstawione w Brazylii. Będzie teraz pracowała komisja wniosków i postaramy się w najbliższych dwóch tygodniach te referaty zidentyfikować. Oczywiście nie zamykamy bramki i inni też mogą się zgłosić – wyjaśnił.

Patronem medialnym Kongresu były Trybuna Górnicza i portal górniczy nettg.pl, w którym dostępne są m.in. galerie zdjęć z jego przebiegu.

 

Źródło: http://gornicza.com.pl/

17-09-2015 14:32

Sponsorzy: