Polski Kongres Górniczy ponownie w Krakowie

Polski Kongres Górniczy ponownie w Krakowie

– Motto IV Polskiego Kongresu Górniczego brzmi: „Surowce mineralne w strategii gospodarczej kraju – jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?”. Wykracza ono znacznie poza tradycyjnie rozumiane górnictwo i oddaje też charakter zmian jakie dotknęły górnictwo w ostatnich latach – mówi w rozmowie z portalem górniczym nettg.pl dr JERZY KICKI, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego IV Polskiego Kongresu Górniczego.

Kongres po 10 latach wraca do Krakowa. Jego IV edycja odbędzie się w dniach 20-22 listopada.
Zgadza się. W 2007 r. Polski Kongres Górniczy po raz pierwszy odbył się w Krakowie. Przypomnijmy, że miało to miejsce w chwili szczególnej. Poprzedzał on XXI Światowy Kongres Górniczy organizowany w Polsce oraz jubileusz 50-lecia Światowej Organizacji Kongresów Górniczych, której założycielem był prof. Bolesław Krupiński. Organizatorem tych wydarzeń była Akademia Górniczo-Hutnicza. Muszę przypomnieć, że wówczas, w gronie Polskiego Stowarzyszenia Światowej Organizacji Kongresów Górniczych, podjęliśmy decyzję, że kolejne edycje Polskiego Kongresu Górniczego będą poprzedzały każdorazowo światowe kongresy górnicze. Ustaliliśmy też, że będą one organizowane kolejno przez trzy nasze filary kształcenia górniczego na poziomie wyższym, czyli Akademię Górniczo-Hutniczą, Politechnikę Śląską i Politechnikę Wrocławską. Obecnie organizowany Polski Kongres Górniczy poprzedza Światowy Kongres Górniczy, który odbędzie się w 2018 roku w Astanie – stolicy Kazachstanu, który jest ważnym krajem na mapie surowcowej świata. Motto IV Polskiego Kongresu Górniczego brzmi: „Surowce mineralne w strategii gospodarczej kraju – jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?”. Wykracza ono znacznie poza tradycyjnie rozumiane górnictwo i oddaje też charakter zmian jakie dotknęły górnictwo w ostatnich latach.

Możemy już coś powiedzieć o programie PKG.
Kongres będzie obradował w ponad dwudziestu sesjach tematycznych. Obradom towarzyszyły będą sesje o charakterze szkoleniowym , ale też liczne fora dyskusyjne. Ponad dwumiesięczna praca komitetów naukowych poszczególnych sesji była poświęcona określeniu obszarów i osób, które będą miały decydujący wpływ na ostateczny dorobek naukowy i przyszły kształt górnictwa, jako głównego „dostawcy surowców mineralnych i głównego gwaranta bezpieczeństwa energetycznego i surowcowego Polski”. Dlatego postanowiliśmy część osób zaprosić do przedstawienia swoich dokonań, pomysłów i planów. Oczekujemy też na liczne referaty ze strony kadry inżynierskiej kopalń i przedsiębiorstw górniczych.

Jakie są zasady uczestnictwa w Kongresie?
Podobnie jak przed dziesięciu laty opłata konferencyjna jest niezwykle atrakcyjna. W pierwszym terminie wynosi 850 zł. Autorzy referatów zgłaszają się poprzez stronę internetową. Przygotowaliśmy ją tak, aby była ona również sprawnym narzędziem w rękach organizatorów kolejnych edycji Kongresu. Autorzy mają do wyboru kilka renomowanych czasopism, w których chcą opublikować swoje referaty lub też materiały Kongresu. Ukażą się one także w formie elektronicznej. Podstawowe informacje na temat kongresu można znaleźć na stronie www. pkg.edu.pl.

Kongres na pewno przyniesie szereg wniosków, które warto szerzej zaprezentować.
Jako organizatorzy bardzo liczymy na bliską współpracę. Chcielibyśmy, aby te nasze działania zostały upowszechnione i były dostępne dla szerokiej opinii publicznej, bo też wyzwania przed jakimi stoi górnictwo, nie tylko w Polsce ale i na świecie są olbrzymie – poczynając od aprobaty społecznej na kwestiach środowiskowych kończąc.

źródło: nettg.pl

31-05-2017 9:27

Sponsorzy: