Po dekadzie Kongres znów w Krakowie

Po dekadzie Kongres znów w Krakowie

Po 10 latach Polski Kongres Górniczy wraca do Krakowa. Jego IV edycja odbędzie się w dn. 20-22 listopada. W tym roku jego motto brzmi: „Surowce mineralne w strategii gospodarczej kraju – jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?”.

– W 2007 r. Polski Kongres Górniczy po raz pierwszy odbył się w Krakowie. Przypomnijmy, że miało to miejsce w chwili szczególnej. Poprzedzał on XXI Światowy Kongres Górniczy organizowany w Polsce oraz jubileusz 50-lecia Światowej Organizacji Kongresów Górniczych, której założycielem był prof. Bolesław Krupiński. Organizatorem tych wydarzeń była Akademia Górniczo-Hutnicza. Muszę przypomnieć, że wówczas, w gronie Polskiego Stowarzyszenia Światowej Organizacji Kongresów Górniczych, podjęliśmy decyzję, że kolejne edycje Polskiego Kongresu Górniczego będą poprzedzały każdorazowo światowe kongresy górnicze. Ustaliliśmy też, że będą one organizowane kolejno przez trzy nasze filary kształcenia górniczego na poziomie wyższym, czyli Akademię Górniczo-Hutniczą, Politechnikę Śląską i Politechnikę Wrocławską. Obecnie organizowany Polski Kongres Górniczy poprzedza Światowy Kongres Górniczy, który odbędzie się w 2018 roku w Astanie – stolicy Kazachstanu, ważnego kraju na mapie surowcowej świata – wyjaśnia dr Jerzy Kicki przewodniczący Komitetu Organizacyjnego IV PKG.

Podczas Kongresu odbędzie się ponad 20 sesji tematycznych. Obradom towarzyszyć będą sesje o charakterze szkoleniowym, ale też liczne fora dyskusyjne. Sesje będą poświęcone m.in. bezpieczeństwu energetycznemu, nowym technikom i technologiom w podziemnej eksploatacji złóż, technikom strzelniczym w górnictwie i budownictwie, profilaktyce tąpaniowej, transportowi taśmowemu, automatyce i robotyce w górnictwie, bezpieczeństwu pracy, inicjatywie Górnictwo OK oraz kształceniu dla górnictwa.

Pierwszy termin rejestracji zakończy się 30 lipca. Jak przekonuje dr Kicki, warto się pośpieszyć ze zgłoszeniem uczestnictwa.

– Podobnie jak przed dziesięciu laty opłata konferencyjna jest niezwykle atrakcyjna. W pierwszym terminie wynosi 850 zł. Autorzy referatów zgłaszają się poprzez stronę internetową. Przygotowaliśmy ją tak, aby była ona również sprawnym narzędziem w rękach organizatorów kolejnych edycji kongresu. Autorzy mają do wyboru kilka renomowanych czasopism, w których chcą opublikować swoje referaty lub też materiały kongresu. Ukażą się one także w formie elektronicznej. Podstawowe informacje na temat kongresu można znaleźć na stronie www.pkg.edu.pl – informuje przewodniczący Komitetu Organizacyjnego IV PKG.

Patronami medialnymi kongresu są redakcje Trybuny Górniczej i portalu górniczego nettg.pl.

źródło: nettg.pl

14-07-2017 17:04

Sponsorzy: