jak będzie wyglądać wydobycie surowców w przyszłości? Zbliża się IV Polski Kongres Górniczy w Krakowie

jak będzie wyglądać wydobycie surowców w przyszłości? Zbliża się IV Polski Kongres Górniczy w Krakowie

W dobie wszechobecnych zmian technologicznych jakie zachodzą w dzisiejszym świecie trudno jest śledzić na bieżąco wszystkie nowe odkrycia i publikacje będące efektem ciężkiej pracy niezliczonej rzeszy naukowców i badaczy.

Jeszcze trudniej jest przewidzieć, które z nich staną się w niedalekiej przyszłości nowym, powszechnie stosowanym standardem w swojej dziedzinie, a które przeminą bez większego echa.

Każda branża, mimo swojej specyfiki, podlega w mniejszym lub większym stopniu wpływom narzuconym przez trendy w ogólnoświatowej gospodarce i musi starać się dotrzymać kroku konkurencji.

Nie inaczej jest w przypadku przemysłu wydobywczego, dla którego nowe technologie mają znaczenie podwójne.

Po pierwsze – pozyskiwane dzięki jego pracy surowce są (dosłownie i w przenośni) paliwem zarówno dla badaczy jak i producentów dającym możliwość wykorzystania nowych odkryć w praktyce. Dzięki śledzeniu światowych trendów branża górnicza może określić przyszłe zapotrzebowanie na konkretny rodzaj surowców i z wyprzedzeniem przygotować się na konieczność zwiększenia lub ograniczenia wydobycia.

Po drugie – wykorzystanie nowych technologii umożliwia zwiększenie możliwości wydobywczych przy jednoczesnym ograniczeniu ponoszonych kosztów, a przy tym pozwala na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pracowników. Wszechobecna automatyzacja i zastosowanie sztucznej inteligencji nie omija również kopalń – kilka dni temu media obiegły informacje o szwedzkiej firmie New Boliden, która pracuje nad pełną automatyzacją jednej ze swoich kopalń cynku w miejscowości Grapenberg.

Polska branża górnicza bynajmniej nie chce pozostać w tyle za światową konkurencją, a pomóc jej w tym może IV Polski Kongres Górniczy, który odbędzie się w Krakowie w dniach od 20 do 21 listopada. Jego hasło przewodnie brzmi:

„Surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski – jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?”

Kryje się pod nim chęć zacieśnienia środowiskowej współpracy w tematyce związanej między innymi z szeroko pojętym zagadnieniem bezpieczeństwa energetycznego i surowcowego Polski, wdrożeniem i wykorzystywaniem nowych rozwiązań technologicznych w kopalniach oraz określeniem roli i miejsca przemysłu wydobywczego w nadchodzących czasach.

Wśród organizatorów tego wydarzenia znalazły się instytucje takie jak Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH, Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego oraz Fundacja dla AGH. Patronat naukowy nad kongresem objęły wspólnie Komitet Górnictwa PAN oraz Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN.

Spośród wielu zaplanowanych sesji dla fascynatów nowych technologii szczególnie ciekawe mogą okazać się dwie.

Pierwsza, której temat określono jako „Kopalnia przyszłości – automatyka/robotyka/ ICT w górnictwie” ma być związana z prezentacją aktualnego stanu automatyzacji i robotyzacji górnictwa, a także postępów w jego cyfryzacji. Ponadto w jej trakcie mają zostać przedstawione innowacyjne rozwiązania opracowane z myślą o branży wydobywczej.

Druga – będzie dotyczyć zagadnień zawierających się w temacie „Nowe techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż”. Jej uczestnicy będą starali się odpowiedzieć na pytania związane z wpływem nowych technologii na przyszłość branży wydobywczej, a w szczególności czy istnieje szansa na rewolucję technologiczną pozwalającą na prowadzenie pozyskiwania surowców bez lub przy minimalnym udziale ludzi.

Na szczęście referaty zgłoszone do wygłoszenia na IV Polskim Kongresie Górniczym mają być sukcesywnie publikowane w branżowej prasie naukowej, więc możemy liczyć na możliwość zapoznania się w przyszłości z co bardziej interesującymi nas zagadnieniami. Oby nastąpiło to jak najszybciej.

Źródło: https://kataloggsm.pl

12-10-2017 18:38

Sponsorzy: