Kwestia strategii energetycznej nadal otwarta

Kwestia strategii energetycznej nadal otwarta

W Krakowie trwa IV Polski Kongres Górniczy. Hasło przewodnie imprezy brzmi: „Surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski – jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?”.

Pod tym hasłem kryje się chęć zacieśnienia środowiskowej współpracy w tematyce bezpieczeństwa energetycznego i surowcowego Polski, wdrożenia i wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych w kopalniach oraz określenia roli i miejsca przemysłu wydobywczego w przyszłości.

O kongresie opowiada portalowi nettg.pl dr Jerzy Kicki, przewodniczący komitetu organizacyjnego.

– W ciągu 10 lat, jakie minęły od pierwszego kongresu, w górnictwie wiele się zmieniło, ale tematem otwartym ciągle pozostaje kwestia strategii energetycznej Polski. Duża część obrad była poświęcona temu właśnie zagadnieniu. Brak strategii to zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Bez niej nie wiemy też, jak będzie wyglądała polityka państwa wobec węgla.

 

 

źródło: nettg.pl

22-11-2017 15:15

Sponsorzy: