Sesja D/2 – Dolnośląskie Zagłębie Węglowe

Informacje

Data: Poniedziałek 14.09.2015

Godzina/Sala: 17:00 - 18:10 - D

Prowadzący: Anna Gogolewska

Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
17:00 - 17:20 Janusz Fiszer Weryfikacja prognoz zmian warunków hydrogeologicznych wskutek likwidacji Wałbrzyskich Kopalń Węgla Kamiennego
17:20 - 17:40 Robert Podolski, Andrzej Kosiór Możliwości powrotu do eksploatacji węgla na Dolnym Śląsku
17:40 - 18:00 Anna Gogolewska Gazonośność złoża węgla kamiennego w niecce noworudzkiej (Dolny Śląsk)

Sponsorzy: