Weryfikacja prognoz zmian warunków hydrogeologicznych wskutek likwidacji Wałbrzyskich Kopalń Węgla Kamiennego

Data: Poniedziałek 14.09.2015

Sesja: Sesja D/2 – Dolnośląskie Zagłębie Węglowe

Godzina/Sala: 17:00 - 17:20 - D


Tytuł: Weryfikacja prognoz zmian warunków hydrogeologicznych wskutek likwidacji Wałbrzyskich Kopalń Węgla Kamiennego

Autorzy: Janusz Fiszer

Streszczenie:
Materiały:

Sponsorzy: