Gazonośność złoża węgla kamiennego w niecce noworudzkiej (Dolny Śląsk)

Data: Poniedziałek 14.09.2015

Sesja: Sesja D/2 – Dolnośląskie Zagłębie Węglowe

Godzina/Sala: 17:40 - 18:00 - D


Tytuł: Gazonośność złoża węgla kamiennego w niecce noworudzkiej (Dolny Śląsk)

Autorzy: Anna Gogolewska

Streszczenie:
Materiały:

Sponsorzy: