Sesja B/7 – Wody mineralne, lecznicze i termalne – Wody termalne Polski

Informacje

Data: Wtorek 15.09.2015

Godzina/Sala: 16:45 - 18:00 - B

Prowadzący: Jadwiga Szczepańska-Plewa

Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
16:45 - 17:00 Beata Kępińska, Aleksandra Kasztelewicz, Wiesław Bujakowski, Grażyna Hołojuch, Leszek Pająk, Barbara Tomaszewska Niektóre aspekty racjonalnej eksploatacji i zagospodarowania wód geotermalnych – Polska i kraje Europy Środkowo-Wschodniej (projekt GEOCOM)
17:00 - 17:15 Elżbieta Liber-Makowska, Anna Leśniak Wpływ zmiany warunków eksploatacji na wydajności ujęć wód termalnych Cieplic w Jeleniej Górze
17:15 - 17:30 Barbara Kiełczawa Analiza pochodzenia jonów fluorkowych (f-) w wodach leczniczych Cieplic Śląskich Zdroju
17:30 - 17:45 Wojciech Ciężkowski, Jan Farbisz, Henryk Marszałek, Jacek Masior, Mirosław Wąsik Perspektywy uzyskania nowych zasobów wód termalnych w regionie sudeckim

Sponsorzy: