Niektóre aspekty racjonalnej eksploatacji i zagospodarowania wód geotermalnych – Polska i kraje Europy Środkowo-Wschodniej (projekt GEOCOM)

Data: Wtorek 15.09.2015

Sesja: Sesja B/7 – Wody mineralne, lecznicze i termalne – Wody termalne Polski

Godzina/Sala: 16:45 - 17:00 - B


Tytuł: Niektóre aspekty racjonalnej eksploatacji i zagospodarowania wód geotermalnych – Polska i kraje Europy Środkowo-Wschodniej (projekt GEOCOM)

Autorzy: Beata Kępińska, Aleksandra Kasztelewicz, Wiesław Bujakowski, Grażyna Hołojuch, Leszek Pająk, Barbara Tomaszewska

Streszczenie:
Materiały:

Sponsorzy: