Analiza pochodzenia jonów fluorkowych (f-) w wodach leczniczych Cieplic Śląskich Zdroju

Data: Wtorek 15.09.2015

Sesja: Sesja B/7 – Wody mineralne, lecznicze i termalne – Wody termalne Polski

Godzina/Sala: 17:15 - 17:30 - B


Tytuł: Analiza pochodzenia jonów fluorkowych (f-) w wodach leczniczych Cieplic Śląskich Zdroju

Autorzy: Barbara Kiełczawa

Streszczenie:
Materiały:

Sponsorzy: