Ochrona środowiska w górnictwie: Określenie możliwości składowania dwutlenku węgla na terenie aglomeracji śląskiej

Informacje

Data: Piątek 10.09.2010

Godzina/Sala: 09:00 - 12:30 - 450

Prowadzący: Krzysztof Labus - Politechnika Śląska, Jan Wachowicz - GIG

Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
9:00 - 9:30 Eleonora Solik-Heliasz - GIG Potencjalna pojemność składowania dwutlenku węgla w głęboko położonych formacjach solankowych w rejonie aglomeracji śląskiej
9:30 - 10:00 Jarosław Chećko - GIG Modelowanie podziemnego zbiornika do składowania dwutlenku węgla w formacjach solankowych
10:00 - 10:30 Bartłomiej Jura, Jacek Skiba - GIG Instalacja do transportu i zatłaczania dwutlenku węgla w podziemnych formacjach geologicznych
10:30 - 11:00 Przerwa kawowa
11:00 - 11:45 Krzysztof Stańczyk, Jerzy Świądrowski, Anna Śliwińska - GIG Powierzchniowe monitorowanie składowania dwutlenku węgla w geologicznych formacjach solankowych
11:45 - 12:30 Piotr Rosmus - GIG Analiza ryzyka podziemnego składowania dwutlenku węgla

Sponsorzy: