Powierzchniowe monitorowanie składowania dwutlenku węgla w geologicznych formacjach solankowych

Data: Piątek 10.09.2010

Sesja: Ochrona środowiska w górnictwie: Określenie możliwości składowania dwutlenku węgla na terenie aglomeracji śląskiej

Godzina/Sala: 11:00 - 11:45 - 450


Tytuł: Powierzchniowe monitorowanie składowania dwutlenku węgla w geologicznych formacjach solankowych

Autorzy: Krzysztof Stańczyk, Jerzy Świądrowski, Anna Śliwińska - GIG

Streszczenie:
Materiały:

Sponsorzy: