Instalacja do transportu i zatłaczania dwutlenku węgla w podziemnych formacjach geologicznych

Data: Piątek 10.09.2010

Sesja: Ochrona środowiska w górnictwie: Określenie możliwości składowania dwutlenku węgla na terenie aglomeracji śląskiej

Godzina/Sala: 10:00 - 10:30 - 450


Tytuł: Instalacja do transportu i zatłaczania dwutlenku węgla w podziemnych formacjach geologicznych

Autorzy: Bartłomiej Jura, Jacek Skiba - GIG

Streszczenie:
Materiały:

Sponsorzy: