Sesja D/4 – Górnictwo i środowisko

Informacje

Data: Wtorek 15.09.2015

Godzina/Sala: 10:30 - 11:40 - D

Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
10:30 - 10:45 Miranda Ptak, Zbigniew Kasztelewicz Gospodarowanie odpadami wydobywczymi i innymi niż wydobywcze w odkrywkowych zakładach górniczych – wybrane zagadnienia
10:45 - 11:00 Anna Nowik, Rafał Klodek Ocena oddziaływania na środowisko w górnictwie
11:00 - 11:15 Jerzy Malewski Szacowanie wartości wpływów wzajemnych w prognozach oddziaływania inwestycji na środowisko
11:15 - 11:30 Katarzyna Pactwa Geoinformacja w racjonalnej gospodarce złożami kopalin

Sponsorzy: