Ocena oddziaływania na środowisko w górnictwie

Data: Wtorek 15.09.2015

Sesja: Sesja D/4 – Górnictwo i środowisko

Godzina/Sala: 10:45 - 11:00 - D


Tytuł: Ocena oddziaływania na środowisko w górnictwie

Autorzy: Anna Nowik, Rafał Klodek

Streszczenie:
Materiały:

Sponsorzy: