Sesja B/5 – Górnictwo morskie

Informacje

Data: Wtorek 15.09.2015

Godzina/Sala: 12:00 - 13:30 - B

Prowadzący: Jerzy Sobota

Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
12:00 - 12:20 Ryszard A. Kotliński, Łukasz Maciąg, Adam Piestrzyński, Dominik Zawadzki Stan, perspektywy i bariery rozwoju górnictwa morskiego na świecie
12:20 - 12:40 Regina Kramarska, Piotr Przezdziecki Kruszywa morskie – baza zasobowa, zagospodarowanie złóż, warunki środowiskowe
12:40 - 13:00 Krzysztof Szamałek, Karol Zglinicki, Gustaw Konopka, Beata Marciniak-Maliszewska Złożowe badania prospekcyjne utworów okruchowych strefy płytkowodnej i plażowej wybranych rejonów Indonezji
13:00 - 13:20 Dominik Zawadzki, Ryszard A. Kotliński, Łukasz Maciąg, Adam Piestrzyński, Joanne Whittaker, Rafał J. Wróbel Wstępne wyniki analiz geochemiczno-mineralogicznych naskorupień kobaltonośnych z basenu Perth i pola konkrecjonośnego Clarion-Clipperton

Sponsorzy: