Złożowe badania prospekcyjne utworów okruchowych strefy płytkowodnej i plażowej wybranych rejonów Indonezji

Data: Wtorek 15.09.2015

Sesja: Sesja B/5 – Górnictwo morskie

Godzina/Sala: 12:40 - 13:00 - B


Tytuł: Złożowe badania prospekcyjne utworów okruchowych strefy płytkowodnej i plażowej wybranych rejonów Indonezji

Autorzy: Krzysztof Szamałek, Karol Zglinicki, Gustaw Konopka, Beata Marciniak-Maliszewska

Streszczenie:
Materiały:

Sponsorzy: