Sesja B/2 – Górnictwo podziemne

Informacje

Data: Poniedziałek 14.09.2015

Godzina/Sala: 17:00 - 18:10 - B

Prowadzący: Nikodem Szlązak

Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
17:00 - 17:15 Daniel Pawelus Stateczność wyrobisk górniczych zlokalizowanych w polu wzmożonych naprężeń poziomych w ZG Rudna – zarys problematyki
17:15 - 17:30 Karolina Adach, Jan Butra Wpływ pozostawionej resztki złoża na występowanie zjawisk sejsmicznych w świetle modelowania numerycznego
17:30 - 17:45 Jan Butra, Rafał Dębkowski, Marcin Szpak Rozwój komorowo-filarowych systemów eksploatacji w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A.
17:45 - 18:00 Sebastian Gola, Tadeusz Nieśpiałowski, Krzysztof Soroko Działania profilaktyczne zwalczania zagrożenia siarkowodorem wynikające z doświadczeń eksploatacji złoża rud miedzi systemem komorowo-filarowym w Kopalni Polkowice-Sieroszowice

Sponsorzy: