Działania profilaktyczne zwalczania zagrożenia siarkowodorem wynikające z doświadczeń eksploatacji złoża rud miedzi systemem komorowo-filarowym w Kopalni Polkowice-Sieroszowice

Data: Poniedziałek 14.09.2015

Sesja: Sesja B/2 – Górnictwo podziemne

Godzina/Sala: 17:45 - 18:00 - B


Tytuł: Działania profilaktyczne zwalczania zagrożenia siarkowodorem wynikające z doświadczeń eksploatacji złoża rud miedzi systemem komorowo-filarowym w Kopalni Polkowice-Sieroszowice

Autorzy: Sebastian Gola, Tadeusz Nieśpiałowski, Krzysztof Soroko

Streszczenie:
Materiały:

Sponsorzy: