Ochrona środowiska w górnictwie cz. 1

Informacje

Data: Czwartek 09.09.2010

Godzina/Sala: 09:00 - 12:30 - 450

Prowadzący: Stanisław Duży - Politechnika Śląska, Wiesław Piwowarski - AGH

Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
9:00 - 9:30 Piotr Strzalkowski - Politechnika Śląska, Marek Maruszczyk - Kompania Węglowa S.A. Analiza tranzytywności profili niecek obniżeniowych uzyskanych na podstawie wyników badań modelowych
9:30 - 10:00 Wiesław Piwowarski, Edward Stewarski - AGH Zaniechanie profilaktycznych procedur geodezyjnych i geofizycznych a katastrofa budowlana obiektu handlowego w Rudzie Śląskiej
10:00 - 10:30 Justyna Swolkień, Marian Branny - AGH Zastosowanie obliczeń numerycznych programem Fluent do określenia efektywności sedymentacji siarczanu baru w osadnikach kopalń Jankowice i Pniówek
10:30 - 11:00 Przerwa kawowa
11:00 - 11:30 Mirosław Niedbała - KOPEX GROUP ZEG S.A. Kogeneracja jako proces technologiczny wspierający ochronę środowiska poprzez spalanie metanu ujmowanego z podziemnych wyrobisk górniczych
11:30 - 12:00 Mirosław Chudek, Stanisław Duży, Arkadiusz Bączek, Grzegorz Dyduch - Politechnika Śląska Wpływ rekonsolidacji zrobów na stateczność wyrobisk przygotowawczych w warunkach eksploatacji pokładu grubego z podziałem na warstwy
12:00 - 12:30 Stanisław Duży - Politechnika Śląska Wpływ jakości wykonania na zachowanie się odrzwi stalowej obudowy podatnej

Sponsorzy: