Analiza tranzytywności profili niecek obniżeniowych uzyskanych na podstawie wyników badań modelowych

Data: Czwartek 09.09.2010

Sesja: Ochrona środowiska w górnictwie cz. 1

Godzina/Sala: 9:00 - 9:30 - 450


Tytuł: Analiza tranzytywności profili niecek obniżeniowych uzyskanych na podstawie wyników badań modelowych

Autorzy: Piotr Strzalkowski - Politechnika Śląska, Marek Maruszczyk - Kompania Węglowa S.A.

Streszczenie:
Materiały:

Sponsorzy: