Bezpieczeństwo w górnictwie cz. 2

Informacje

Data: Czwartek 09.09.2010

Godzina/Sala: 14:00 - 17:00 - 858

Prowadzący: Jan Drenda - Politechnika Śląska, Aleksander Lutyński - Politechnika Śląska

Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
14:00 - 14:30 Piotr Litwa, Krzysztof Król - WUG Zwalczanie zagrożeń naturalnych w górnictwie podziemnym – kierunki działania nadzoru górniczego
14:30 - 15:00 Małgorzata Wysocka, Paweł Urban - GIG, Marian Zmarzły, Damian Araszczuk - JSW S.A. KWK Zofiówka Badania zmian stężeń radonu podczas drążenia wyrobisk korytarzowych w pokładach zagrożonych wyrzutami metanu i skał - wstępne wyniki
15:00 - 15:30 Katarzyn Zarębska, Paweł Baran - AGH, Agnieszka Dudzińska, Janusz Cygankiewicz - GIG Analiza sorpcji metanu i ditlenku węgla na węglach kamiennych w aspekcie zatłaczania CO2
15:30 - 16:00 Mariusz Kuś, Jacek Wrodarczyk - Cen-Med Sp. z o.o., Jan Kania, Krzysztof Słota, Zbigniew Słota, Anna Morcinek - Politechnika Śląska, Mirosław Maciaszek - KWK Halemba-Wirek Doświadczenia przemysłowe z przeprowadzonych prób adaptacji komory ćwiczeń KSRG do symulacji i badań warunków pracy operatorów ścianowego systemu mechanizacyjnego w pokładach cienkich węgla
16:00 - 16:30 Grzegorz Jurkiewicz, Zdzisław Augustyniak - KWK Halemba-Wirek Doświadczenia KWK Halemba-Wirek w zwalczaniu pyłów szkodliwych dla zdrowia przy pomocy mgły wodnej i przysłon siatkowych
16:30 - 17:00 Grzegorz Jurkiewicz - KWK Halemba-Wirek, Anna Morcinek, Krzysztof Słota, Zbigniew Słota - Politechnika Śląska Ryzyko i ryzykowne zachowania – badania ankietowe wstępem do określenia poziomu kultury bezpieczeństwa ratowników górniczych

Sponsorzy: