Badania zmian stężeń radonu podczas drążenia wyrobisk korytarzowych w pokładach zagrożonych wyrzutami metanu i skał – wstępne wyniki

Data: Czwartek 09.09.2010

Sesja: Bezpieczeństwo w górnictwie cz. 2

Godzina/Sala: 14:30 - 15:00 - 858


Tytuł: Badania zmian stężeń radonu podczas drążenia wyrobisk korytarzowych w pokładach zagrożonych wyrzutami metanu i skał – wstępne wyniki

Autorzy: Małgorzata Wysocka, Paweł Urban - GIG, Marian Zmarzły, Damian Araszczuk - JSW S.A. KWK Zofiówka

Streszczenie:
Materiały:

Partnerzy: