Zintegrowane modelowania numeryczne stopnia uwęglenia i zaniku traków w apatytach detrytycznych w utworach górnokarbońskich w profilu litostratygraficznym Marklowice-16 w zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

Data: Czwartek 09.09.2010

Sesja: Geologia Górnicza

Godzina/Sala: 10:00 - 10:30 - 513


Tytuł: Zintegrowane modelowania numeryczne stopnia uwęglenia i zaniku traków w apatytach detrytycznych w utworach górnokarbońskich w profilu litostratygraficznym Marklowice-16 w zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

Autorzy: Dariusz Bator - AGH

Streszczenie:
Materiały:

Sponsorzy: