Geologia Górnicza

Informacje

Data: Czwartek 09.09.2010

Godzina/Sala: 09:00 - 12:30 - 513

Prowadzący: Eugeniusz Mokrzycki - AGH, Krystian Probierz - Politechnika Śląska

Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
9:00 - 9:30 Borys Borówka - Politechnika Śląska Uwarunkowania geologiczno-górnicze i techniczne eksploatacji zasobów nieprzemysłowych w wytypowanej kopalni węgla kamiennego GZW
9:30 - 10:00 Krystian Probiesz, Marek Marcisz - Politechnika Śląska Zmiany własności koksowniczych z głębokością w pokładach węgla koksowego monokliny Zofiówki
10:00 - 10:30 Dariusz Bator - AGH Zintegrowane modelowania numeryczne stopnia uwęglenia i zaniku traków w apatytach detrytycznych w utworach górnokarbońskich w profilu litostratygraficznym Marklowice-16 w zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
10:30 - 11:00 Przerwa kawowa
11:00 - 11:45 Eugeniusz Koziarz, Mirosław Laskowski, Jerzy Wróbel - KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Rudna Koncepcja kopalnianego systemu sejsmicznego monitorującego aktywność sejsmiczną w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Rudna
11:45 - 12:30 Robert Rożek, Wojciech Kaczmarek, Jarosław Suchan - KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Rudna Wykorzystanie kompleksowej informacji geologicznej dla szacowania parametrów kopaliny – rudy miedzi w obszarze górniczym „Głogów Głęboki – Przemysłowy”

Sponsorzy: