Wycena złóż kopalin dla potrzeb rachunków narodowych a szacowanie ich ceny rynkowej – podstawowe różnice

Data: Wtorek 15.09.2015

Sesja: Sesja E/5 – Ekonomika, organizacja i zarządzanie w przemyśle surowców mineralnych oraz na rynku paliw kopalnych i energii

Godzina/Sala: 12:00 - 12:15 - E


Tytuł: Wycena złóż kopalin dla potrzeb rachunków narodowych a szacowanie ich ceny rynkowej – podstawowe różnice

Autorzy: Krzysztof Galos, Piotr Saługa, Robert Uberman

Streszczenie:
Materiały:

Sponsorzy: